Slotsparkens historie

Vores historie

Slotsparken blev bygget som kommunal institution sidst i 60’erne. Mange børn og deres familier har haft deres daglige gang her igennem tiden.

I forbindelse med kommunale nedskæringer i efteråret 2010 besluttede kommunalbestyrelsen at Slotsparken skulle lukke.

En gruppe entusiastiske forældre nedsatte et arbejdsudvalg bestående af forældre og pædagoger, med henblik på at bevare Slotsparken, dens værdier, traditioner, pædagogik, personale og børn og forældre.

Efter mange forhindringer og stor vedholdenhed lykkedes det. Den 1. januar 2011 åbnede Privatinstitutionen Slotsparken som integreret institution 0-6 år. Det nye blev, at Rejestuen fik vuggestuebørn, Krabbestuen småbørn ca. 2,6 til 4 år, og de ældste børn ca. 4-6 år på Skrubbestuen.