Rejestuen

Hverdagen på Rejestuen

Rejestuen er vores vuggestue-gruppe med plads til 12 børn. Rejestuen har deres egen lille legeplads som ligger ud til børnehavens legeplads og vi kan derfor se og besøge hinanden. Da Slotsparken er en lille institution kender vi alle hinanden, store som små. Det skaber gode relationer på tværs af stuerne og et trygt og velkendt miljø for børnene.

I Slotsparken bestræber vi os på at have en fast struktur, som er genkendelig og tryg for børnene. Stuens rytme tilpasses børnenes alder og årstid. I løbet af året har vi forskellige faste traditioner som vi fejrer og hvor vi er kreative. Dette vil typisk være en aktivitet der ligger om formiddagen. 

En dag på Rejestuen

– alle tider er cirka tider

Kl. 6.30 modtages de første børn på Krabbestuen som er “åbne-stue” for både vuggestue og børnehave. Indtil kl. 7.20 er der tilbud om morgenmad for de børn, der ikke har spist hjemme.

Kl. 7.30 går Rejerne på egen stue og leger videre eller på legepladsen.

Kl. 8.30 spiser vi mussebidder og drikker vand. Alle børn får skiftet ble, og de børn som har brug for formiddagslur bliver lagt ud at sove. Resten går på legepladsen.

Kl. 10:30 går vi ind, tager overtøj af og vasker hænder. Når alle er klar holder vi samling på madrassen. Her synger vi forskellige sange med fagter, fx ”Lille Peter edderkop”, ”Ud i det blå med bumletoget”, ”Mester Jakob” og lign. Efter vores samling, spiser vi madpakker. Efterhånden som børnene er færdige med at spise, skiftes de og lægges til middagslur i deres barnevogn/krybbe.

Kl. 14:00 er de fleste børn vågne og vi spiser eftermiddagsmad. Børnene skiftes og afhængig af vejret går vi enten på legepladsen eller leger på stuen.