Om Slotsparken

Slotsparken er en privat daginstitution med plads til 54 børn.

 

Der er tre aldersopdelte gruppe:

Rejestuen har de 12 yngste børn

Krabbestuen har de 21 'mellemste' børn

Skrubbestuen har de 21 ædste børn.

 

Institutionen er økologisk og grøn, med stor vægt på relationer og udeliv

Kontakt

Se kort og telefonnumre

 

Forældrebetaling pr 1/1 - 2024

0-3 år: 3350,- pr md.

3,1-6 år: 2150,- pr md.

Bleer, morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad er med i prisen

 

 

Ved henvendelse til kommunen, kan der søges økonomisk friplads eller søskendetilskud som ved kommunale institutioner.

 

Der kan søges støtte til børn, der har behov for fx talepædagog eller lign.